Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Image

“บอกบุญ” ขอแนะนำคุณให้รู้จักกับคนไทยคนหนึ่งที่อุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวมมายาวนาน จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2551 อ่านต่อ »

Advertisements
พระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าตรัสรู้

ตรัสรู้(15 ค่ำเดือน 6)

ขณะมีพระชนมายุได้ 35 พรรษา ในวันที่พระองค์ตรัสรู้ นางสุชาดาได้ถวายข้าวมธุปายาส(หุงด้วยนม) ใต้ต้นไทร เมื่อเสวยเสร็จแล้วทรงลอยถาดทองในแม่น้ำเนรัญชรา ทรงอธิษฐานเสี่ยงพระบารมีว่า … “ถ้าอาตมาจะได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณแล้ว ขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป ” ถาดทองนั้นลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป ๑ เส้น แล้วก็จมลงตรงนาคภพพิมานแห่งพญากาฬนาคราช พระองค์ทรงโสมนัสและแน่พระทัยว่าจะได้ตรัสรู้ เป็นพระสัพพัญญูสัมพุทธเจ้า โดยหาความสงสัยมิได้ อ่านต่อ »

ท่านพุทธทาส

สมาธิเบื้องต้น
อานาปานัสสติ
สำหรับคนทั่วไปอย่างง่าย

ธรรมะเทศนา
โดย
พระธรรมโกศาจารย์
(ท่านเจ้าคุณพุทธทาส อินทปัญโญ)

ในกรณีปกติให้นั่งตัวตรง
(กระดูกสันหลังจรดกันสนิทเต็มหน้าตัดของมันทุกๆข้อ)


๑. ศรีษะตั้งตรงตามองไปที่ปลายจมูกให้อย่างยิ่งจนไม่เห็นสิ่งอื่น จะเห็นหรือไม่เห็นอะไรหรือไม่ก็ตามขอให้จ้องมองเท่านั้น พอชินเข้าจะได้ผลดีกว่าหลับตา และไม่ชวนง่วงนอนได้ง่ายด้วย โดยเฉพาะคนขี้ง่วงให้ทำอย่างลืมตานี้แทนหลับตา ทำไปเรื่อยๆ ตามันจะหลับของมันเองในเมื่อถึงขั้นที่มันจะต้องหลับ หรือจะทำอย่างหลับตาเสียตั้งต่ต้นก็ตามใจ แต่วิธีที่ลืมตานั้นจะมีผลดีกว่าหลายอย่าง แต่ว่าสำหรับบางคนรู้สึกว่าทำยาก โดยเฉพาะพวกที่ยึดถือในการหลับตาย่อมไม่สามารถทำอย่างลืมตาได้เลย อ่านต่อ »

Zen Garden

 

ขอแนะนำบทเพลงแห่งสมาธิ จาก Gerald Jay Markoe ในอัลบั้ม “Zen meditation” ที่ให้สัมผัสถึงชั่วขณะแห่งอารมณ์ที่สงบ ดื่มด่ำ จากเสียงขลุ่ย ฮาร์พ และขันแบบทิเบต สอดประสานไปกับท่วงทำนองธรรมชาติ สำหรับการชะล้าง ผ่อนคลาย จิตใจของเรา

100 Zen garden scenery with music by Gerald Jay Markoe from the album “Zen meditation” – harp, flute, sacred Tibetan crystal bowls, gongs, synthesizers and the sounds of nature. The perfect movie for relaxation, meditation, contemplation, balance and harmony of nature.

Image

ข้อคิดดี ๆ ในการใช้ชีวิต จาก ท่าน ว.วชิรเมธี

เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพเวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ

เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

เวลาเจอนายจอมละเมียด ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือการฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)

เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ อ่านต่อ »